(تومان)330,000,000

سفران ٢٠١٥ نیمه فول ٢٥٠٠ سی سی / 6سیلندر / کاپوت رنگ / شاسی پلمپ / لاستیک 70% / بیمه 9ماه 

1398/10/4تهران