(تومان)6,000,000

120,000 کیلومتر

مدل ۸۴ ذغالی رنگ از لحاظ موتوری بسیار سالم داری ضبط و دو باند _ کولر و بخاری سالم _ تازه تنظیم موتور انجام داده شده است _ بیمه تا بهمن ۹۷ با ۶ سال تخفیف 

1397/1/17فارس