(تومان)335,000,000

160,000 کیلومتر

لاستیک مارشال اضل ۵۰درصد بیمه تا ۴ماه آینده بدون رنگ و ضربه رنگ داخل مشکی و کرم روکش صندلی ها چرم مشکی 

1400/1/14اصفهان
توافقی

رنو سیمبل نیمه فول لاستیک ۸۰٪بیمه بدنه و ثالث ۶ ماه شیشه دودی دی لایت و سنسور و دوربین عقب بدون تصادف یک لکه رنگ روی در عقب سمت راست کمتر از ۲ سانت 

1399/8/8تهران