توافقی

رنو سیمبل نیمه فول لاستیک ۸۰٪بیمه بدنه و ثالث ۶ ماه شیشه دودی دی لایت و سنسور و دوربین عقب بدون تصادف یک لکه رنگ روی در عقب سمت راست کمتر از ۲ سانت 

1399/8/8تهران