(تومان)165,000,000

فول کامل ٢گرمکن کى لس استارتر٢طرف صندلى برقى ممورى صندلى راننده اتو هـلد ترمز دستى برقى ESPسیستم صوتى BOSE شیشه شور زنون آیینه تاشو برقى کروز کنترل دو حالته (لیمیتد سرعت) کولر دیجیتال ...... 

1396/4/20تهران