(تومان)360,000,000

185,000 کیلومتر

لتیتود بدون خط و خش بسیار تمیز فنی سالم تمام کاراش رسیده بدون هیچ خرجی فول گرم کن سیستم صوتی حرفه ایی Boseسقف پاناراما کولر دیجیتال با تنظیم 3 دمای مختلف 6 سیلند 3500 ماساژر صندلی و گردس چراغ ها سر پیچ اسپیدلیمتر و کروز کنترول و راحیه خوش بو کننده کابین ترمز دستی برقی حافظه ایینه و صندلی کلی اپشنای دیگر فروش فوری معاوضه با ماشین پایین تر 

1398/9/17مازندران