(تومان)102,000,000

کاملاً بدون رنگ حتى سپرها - تمامى قطعات خودرو فابریک کارخانه و بدون کوچکترین تعویض - زاپاس هنوز استفاده نشده -بيمه تا برج ٩ و تخفيف بيمه از ابتدا - میزان کارکرد و فنى و بدنه خودرو به شرط کارشناس شما - فروش فقط و فقط به مصرف کننده ، لطفاً واسطه تماس نگیرد . سپاسگزارم 

1398/4/16تهران