توافقی

70,000 کیلومتر

فول ترین حالت اتو ترانک و اتو پارک هم دارد. بدنه سرامیک بدون رنگ. بیمه ۱۰ ماه. 

1399/9/6تهران