توافقی

40,000 کیلومتر

فول بدنه و فنی کاملا سالم 

1398/3/19تهران
توافقی

23,000 کیلومتر

45 ماه گارانتی و 8ماه بیمه بدنه و ثالث 

1398/2/25کرمان
توافقی

27,000 کیلومتر

سفید عاجى کارکرد٢٨٠٠٠ تمام سرویس ها در نمایندگى بدون رنگ فول داراى ٢ گرم کن فوق العاده تمیز 

1398/2/15تهران
(تومان)345,000,000

صفر خشک. 

1398/2/8تهران