1397/8/27تهران
توافقی

یکدستگاه ریگان کوپا تیپ 2 (رویال) رنگ‌مشکی متالیک داخل کرم خودرو تحویلی تیرماه بوده و در پارکینگ منزل می باشد فقط خریدار واقعی تماس بگیرد با تشکر از باما 

1397/8/23تهران