توافقی

36,000 کیلومتر

کم کار واقعی- بی رنگ بی خطو خش- فنی سالم به شرط-3ماه بیمه با تخفیف کامل-کف پا و روکش فرمون و دزد گیر مصرفی ها و روغن گیربکس تازه تعویض- شیشه دودی 

1398/9/15تهران