(تومان)45,000,000

46,000 کیلومتر

سایپا آریو سایپا (S۳۰۰) ۱۶۰۰ اتومات ۱۳۹۴ ماشین از لحاظ فنی در سلامت کامل است.از لحاظ بدنه یک لکه رنگ شدگی دارد.بیمه ی ماشن 7 ماه و تخفیف بیمه ی آن کامل است. 

1396/12/9تهران