توافقی

98,000 کیلومتر

ماشین خانگی سند تک برگ فول وارداتی ۶ ایربگ مانیتور دوربین دنده عقب سانروف بدون رنگ فنی موتور گیربکس سالم جلو بندی سالم کمک ها نو جلو بندی نو شمع ها بوش نو باتری نو سرویس ها هر ۵ هزار کیلومتر با وسواس انجام شده بیمه شخص ثالث تا برج ۹ بیمه بدنه تا برج ۱۰ لاستیک ها دانلوپ ژاپن زاپاس زیر نرفته شیشه ها uv موتور میتسوبیشی ژاپن 

1398/8/2مازندران