(تومان)270,000,000

اکتیون مشکى مدل ٢٠١٢ فول لاکچرى بسیار تمیز و سرحال مناسب مصرف کننده 

1398/9/30البرز
(تومان)235,000,000

درحد صفر بدون فرورفتگی و رنگ شدگی گیربکس سالم تمام سرویس ها سرموقع درننایندگی ها انجام شده لاستیک صددرصدتمام فول ومانیتورصندلی عقب 

1398/9/17کردستان