توافقی

قیمت63,000,000 

1397/2/30مازندران
توافقی

موسو 86 ( کلکسیونی ) _ صفر واقعی _ اتومبیل فوق از تاریخ تحویل کمپانی تا سال 93 خوابیده بوده و استفاده نشده _ دنده ای و موتور 2300 سی سی _ فول کامل _ به رنگ نوک مدادی روشن متالیک _ معادل صفر کیلومتر 

1397/2/30تهران