(تومان)218,000,000

مدل۲۰۱۴ بدون رنگ و خط و خش بسیار سالم سند دست اول 

1397/5/26تهران
(تومان)189,000,000

بدون تصادف بیمه تا اردیبهشت 98 

1397/4/2تهران