(تومان)112,000,000

پیرو کارشناسی انجام شده ماشین از لحاظ فنی و بدنه در سلامت کامل بوده است .لاستیک ها 50 درصد است. بیمه ماشین 7 ماه و تخفیف بیمه ی آن کامل است. 

1396/3/24تهران
(تومان)110,000,000

 

1396/3/9تهران