(تومان)59,000,000

کوراندو سفید ٢٠٠٧ بدون تصادف و رنگ یک سال بیمه کامل ٥ حلقه رینگ اسپرت لاستیک گل جنگی ضبط پایونیر همراه با ساب و آمپیلی فنی بسیار عالی 

1396/2/25تهران