توافقی

معاوضه با کوییک یا رانا. کفیه یک تکه چرم. فرمان برقی. کی لس استارت. دور فرمونی چرم میش لن. هدلایت x3. کنسول وسط. کفیه 3 بعدی. روغن گیربکس،تسمه تایم تسمه دینام،تسمه کولر،باطری 60آمپر اربیتال وان،شمع و کلیه فراخان ها روی 60 هزارتا انجام شده.ماشین نو به شرط کارشناس شما. 

1399/8/26تهران