توافقی

ساینا اتومات فول پلاس صفر کیلومتر خودرو فوق به صورت پلاک شده میباشد (( تخفیف بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث یک سال رایگان ))تحویل فوری 44249400 

1397/10/17تهران
(تومان)58,500,000

ساینا اتومات سفید صفرمدل 97 پلاک به روز_سندآماده_تخفیف جزیی پای معامله 

1397/10/15اصفهان