(تومان)39,800,000

سالم-تخفیف بیمه-سفید- نقدی 

1397/7/15گلستان
(تومان)49,000,000

ساینا صفر داخل پارکینگ بیمه بدنه مدارک کامل اماده انتقال 

1397/7/2اصفهان
توافقی

خودرو به اسم بنده صندخورده . بابت کارکرد:فقط مسیرازنمایندگی تاپارکینگ که حدودأ ۱۸/۱۵کیلومتر بوده که طی کرده. هیچ چیزی به خودرو اضافه نکردم که لازم به توضیح باشه ودرصورت نیازبه توضیحی درمورد خودرو سایت شرکت موجود است. 

1397/6/10تهران