(تومان)27,000,000

با سلام ساینا فول فنی عالی روکش چرمی سند دست اول 

1396/11/21تهران
(تومان)27,500,000

سایپا ساینا EX ۱۳۹۶ ماشین از لحاظ فنی و بدنه در سلامت کامل است . تخفیف بیمه ی آن کامل است . 

1396/11/21البرز