(تومان)76,000,000

با‌عرض‌سلام‌خریدارگرامی‌ماشین‌فوق‌موتور‌زانتیا‌بوده‌مناسب‌وجادار‌برای‌مسافرت‌‌های‌طولانی‌ ومصرف‌سوخت‌مناسب‌‌‌‌‌ و... به‌دلیل‌نیاز‌نداشتن‌ماشین‌‌مجبور‌به‌فروش‌شدم‌به‌خریدار‌هم‌پای‌معامله‌تخفیف‌میدم. 

1398/8/12فارس