(تومان)22,500,000

اقساطی، تحویل 1 روزه، فروش ویژه پاییزه تحویل 1ساعته نقد واقساط اقساط هر 6ماه یکبار سند بنام 

1396/7/30تهران
(تومان)23,000,000

90,000 کیلومتر

کم کارکرد تمیز بیمه ثالث تا اردیبهشت ۹۷ 

1396/6/31تهران
(تومان)22,000,000

160,000 کیلومتر

فوری فروشی - تمیز - فقط مصرف کننده - 

1396/6/19تهران