(تومان)29,300,000

45,000 کیلومتر

 

1396/3/17تهران
(تومان)24,000,000

74,000 کیلومتر

کاپوت و گلگیر تعویض. بدنه و داخل بسیار تمیز. بیمه و تخفیف ندارد 

1396/3/17تهران
(تومان)16,425,000

 

1396/3/13تهران
(تومان)26,700,000

62,000 کیلومتر

ماشین بدون سر صدا ۲تا درب رنگ دارد سر صندوغ عقب ۵ انگوشت رنگ دارد بیمه تا اخر سال لاستیک نو نو خارجی شاستی سالم سقف ستون سالم تخفیف پای معامله 

1396/3/8البرز
(تومان)26,500,000

69,000 کیلومتر

سند دست اول- تخفیف بیمه کامل- موتور EF7- لاستیکها هر٤ حلقه نو- بدنه و داخل ماشین بسیار تمیز- گلگیر جلو سمت راننده رنگ شدگی جزیی بدون تصادف در نمایندگی به شرط کارشناسی 

1396/3/4تهران
(تومان)16,425,000

 

1396/2/25تهران
(تومان)25,000,000

72,000 کیلومتر

بیمه ندارد. بدنه و داخل بسیار تمیز 

1396/2/13تهران