(تومان)14,500,000

200,000 کیلومتر

۷سال تخفیف بیمه دارد تا سال آینده ام بیمه دارد 

1396/7/17تهران
(تومان)12,500,000

270,000 کیلومتر

مدل 84/12/12 دوگانه lpg بیمه 25 فروردین 

1396/7/2مازندران
(تومان)13,000,000

189,000 کیلومتر

فنی بسیار سالم. پر شتاب.موتور فرانسوی.بدون رنگ.کولر روشن. بیمه تا تیر 97. معاینه فنی تا خرداد 97. تخفیف بیمه کامل. چند جا خوردگی دارد. 

1396/6/18تهران
(تومان)13,500,000

193,000 کیلومتر

موتور کاملا سالم و بدون نقص- شیشه های 4 درب برقی- دارای سخنگو - دارای 14 سال تخفیف بیمه کامل- 50 درصد لاستیک- یکماه بیمه- تعامل با مشتری واقعی 

1396/5/30تهران