توافقی

25,000 کیلومتر

فول اتومات مشابه صفر کم کار سند دست اول تمیز ترین سوبارو ایران 

1398/11/14تهران
توافقی

39,000 کیلومتر

سوبارو لگاسی ۲۰۰۹ دنده ای فول،استثنایی و مشابه صفر،گارانتی سیف خودرو تا ۱۴۰۰ 

1398/9/25تهران