(تومان)1,650,000,000

خودرو کاملا در حالت خواب بوده و کم کارکرد و دارای تمام اپشن های کلاس 8 اتومات میباشد 

1402/5/14تهران