(تومان)250,000,000

تحویل فوری..بیمه بدنه..نقد واقساط بلند مدت 

1397/5/28تهران
(تومان)190,000,000

فول کلاس ۸ سالم سالم بدون رنگ .شیشه دودی و دارای پاور ویندوز.سپر جلو عوض شده قیمت مقطوع مقطوع لطفا فقط خریدار تماس بگیره 

1397/5/14تهران
(تومان)195,000,000

کلاس۸ بدون رنگ سپر جلو عوض شده قیمت مقطوع فقط خریدار تماس بگیره شیشه ها دودی 

1397/5/13تهران
1397/5/9اردبیل
(تومان)225,000,000

رنگ سفید. حواله با دعوتنامه قابل صلح در نمایندگی مانده قابل پرداخت به نمایندگی حدود 91میلیون تومان 

1397/4/19تهران