(تومان)53,000,000

185,000 کیلومتر

سوزوکی ویتارا٢٠٠٦ وارداتی، بیمه یکسال کامل، شیشه ها دودی، مانیتور ٧ اینچی فابریک سوزوکی، دوربین عقب، ١١ سال تخفیف بیمه، فنی بسیار سالم فروشنده واقعی، لطفا فقط مصرف کننده 

1396/4/16تهران