توافقی

کیزاشی مدل ۲۰۱۲ مشکی فوق العاده تمیز.تمام سرویس های دوره ایی به موقع انجام شده.حدود ۱۵ میلیون لوازم اضافه دارد.بازدید=خرید 

1398/1/9تهران