توافقی

اتومبیل فوق چند سال خواب بوده، أصل ژاپن،2000ccدر حد صفر ،در حد ویتارا خشک، استثنائی ترین ویتارا در مدل خودش برابری با خودرو صفر،فنی نو نو ، بی رنگ حتی یک سانت،قیمت مقطوع مقطوع. لطفا فقط پیام قیمت 70 میلیون 

1396/10/19گلستان