توافقی

مدل۷۸ فنی عالی موتور گیربکس ۳۵۰ دو دف فعال سالم کمک فعال شاسی سالم سالم بغل جعبه فرمون بدون ترک و جوش نو نو ماشین ۵۰ درصد رنگ فابریک موکت کف فابریک فقط خریدار تماس بگیره 

1398/9/30تهران
توافقی

440,000 کیلومتر

تعمیر اساسی موتور و گیربکس همه قطعات سالن بیمه ۱ سال دنده اتومات 

1398/9/29تهران