توافقی

 

1396/8/3گیلان
توافقی

بازدید قم فوری فروشی مدل ۱۹۷۸ اتومات ۸سیلندر گیربکس و موتور خوب شیشه ها برقی بیمه تا برج ١ سال ٩٧ و شش سال تخفیف بازدید قم قیمت:٣٣ م تخفیف پای معامله باید ماشین رو از نزدیک ببینید پیامک و پى ام پاسخ داده نمیشود قیمت 33 میلیون 

1396/7/30قم