توافقی

339,587 کیلومتر

شورولت سلبریتی مدل 1989 گیربکس اتوماتیک موتور شش سیلندر خورجینی 2.8 لیتری سیستم سوخت رسانی انژکتوری با مصرف سوخت 9.8 لیتر در جاده و 11 الی 12 لیتر در شهر موتور و گیربکس و فنی سالم دارای معاینه فنی معتبر از تهران تا تاریخ 1399/7/12 کامل رنگ شده به علت سوختگی رنگ، بر اساس کد رنگ کارخانه بدون تصادف شدید. جلو و عقب و شاسی سالم بیمه شخص ثالث تا تاریخ 1399/04/09 با 14 سال تخفیف بیمه کارکرد 339587 کیلومتر حسن جسمی 

1398/8/24تهران