توافقی

280,000 کیلومتر

کارکرد280000.کولر بخاری روشن. بدون کوچکترین روغن ریزی, روغن سوزی. بیمه معاینه عوارض یکسال. تنها نمونه مدل 73موجود در کشور. بدون کوچکترین نقص فنی موتوری .کابین داشبورد تودوزی, بدون نقص و باسازی کاملا فابریک. Smsجوابگو نیستم. 35م 

1396/11/23تهران