توافقی

140,000 کیلومتر

مدل 59-سی 6-فنی ،برقی و بدنه فوق العاده سالم-داخل کابین تماما فابریک-داشبورد بدون ترک-تمامی لوازم ظاهری فابریک و سالم-دارای بیمه و معاینه فنی معتبر 

1398/8/14تهران