(تومان)59,000,000

شورولت نوا(کنکورس )سند اول اتوماتیک مدل 1976 20 سال خواب بوده بسیار تمیز و کم کارکرد مقدار کارکرد 120 هزار لکه گیری شده قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت ارائه شده خارج از بازه تعریف شده در «باما» است. داشتن آپشن‌های متفاوت و ویژگی‌های افزوده شده توسط مالک می‌تواند دلیل آن باشد. قیمت پیشنهادی فروشنده: 59,000,000 تومان 

1398/7/27تهران