(تومان)1,400,000,000

باسلام خودرو FMC 511 مدل 1403 هستش که با مدلهای 400 و 401 متفاوت هستش و موتور و گیربکسش تقویت شده و متریال های با کیفیتی بکار برده شده 

1403/4/8فارس