(تومان)175,000,000

خودرو صفر ، هزینه سند بر عهده خریدار ، قیمت مقطوع میباشد. 

1397/5/18تهران