(تومان)145,000,000

40,000 کیلومتر

با سلام ماشین گذر موقت موجود در تهران قابل تمدید به صورت محضری و کاملا رسمی تحویل داده می شود قابل بازدید در میدان ونک 

1396/6/15تهران