(تومان)90,000,000

22,000 کیلومتر

مدل sel - تمیز ترین و کم کارکردترین تاروس تبریز-بدون رنگ و خط و خش - بیمه تا برج 12 

1396/5/12آذربایجان شرقی