(تومان)49,500,000

135,000 کیلومتر

بدون تصادف.سند اول.تخفیف بیمه ۱۴ سال.ماشین سالم.لاستیکها نو. 

1398/2/23تهران
توافقی

20,000 کیلومتر

 

1398/2/21فارس
توافقی

2,500 کیلومتر

فروش فوری 

1398/2/13تهران