توافقی

فولکس بیتل کلکسیونی استثنایی موتور سالم و بسیار قوی .تودوزی و کف دوزی فابریک .مدارک کامل و تک برگ سند .متفاوت با مدل های مشابه .قفط خریدار تماس قیمت 43 میلیون 

1396/4/16یزد