توافقی

پلاک ملی / زه به بالا فابریک / رنگ فیلی / مدل 1969 /قیمت 50 میلیون 

1396/3/22خراسان رضوی
(تومان)178,000,000

52,000 کیلومتر

فول کامل با سقف پاناروما - گرم کن - کیت - فندر - بدون کوچکترین زدگی و خط و خش - ٤حلقه لاستیک نو - مناسب مصرف کننده 

1396/3/20تهران
توافقی

تودوزی بسیار عالی/ پلاک قدیم / مدل 1959 میلادی /فنی سالم / بدون پوسیدگی / قطعات فابریک/قابل معاوضه/قیمت 25 میلیون 

1396/3/2خراسان رضوی
توافقی

3,000 کیلومتر

مدل 1969 میلادی/ زه به بالا رنگ فابریک / رنگ طوسی / پلاک ملی / بیمه نامه و برگه معاینه فنی دارد/قیمت 50 میلیون 

1396/3/2خراسان رضوی
(تومان)175,000,000

30,000 کیلومتر

فول کامل ٣ امپر بدون خط و خش کوپه با سقف پاناروما 

1396/2/30تهران
توافقی

قیمت 75 میلیون/مدل 1973 بازسازی کامل بدون بیمه / دارای خوردگی و تصادف بدون معاینه فنی اگر فولکس شناس هستید تماس بگیرید 

1396/2/15تهران
(تومان)143,000,000

61,000 کیلومتر

سفارش امریکا.روکش صندلی چرم.دو گرم.کمربند قرمز.کیلومتر مایل.abt.تمام سرویسها انجام شده. 

1396/2/12تهران
توافقی

کلاسیک سوپر بیتل سفارش آمریکاموتور1600 دو کانال موتور بزرگ 1303 بیمه و معاینه فنی بدون پوسیدگی پلاک ملی آماده محضر و تعویض پلاک 

1396/2/7تهران