(تومان)170,000,000

70,000 کیلومتر

کیت ABT - سیستم صوتى فندر - سه آمپر - رینگ بزرگ - دنده پشت فرمان - گرمکن - داشبورت فیبر گرمکن - مانیتور بزرگ تاچ - زنون - فرمان D - آنتن کوسه اى - زاپاس دار - سنسور جلو و عقب - سنسور باران - بیمه تا آخر شهریور ٩٧ @gallery_parvaz عبدالهى ٠٩١٢١١١٠١٣٤ 

1396/10/21تهران