توافقی

فول کامل - 3 امپر - 2 گرمکن -دنده پشت فرمان - فرمان D - مانیتور بزرگ - سیستم صوتی فندر - رینگ 19 - زنون - دی لایت - سنسور جلو و عقب - کولر دیجیتال - گرمکن اینه - اینه تاشو برقی - سنسور پارک - داخل چرم فابریک - کروز کنترل قیمت280,000,000 - کیت ABT 

1397/2/16تهران