توافقی

برای استعلام قیمت پیامک بدید یا تماس بگیرید لطفا تحویل انتهای شهریور ماه نمایندگی فارسیان مشهد 165 میلیون الباقی پرداخت به شرکت علی الحساب 

1397/5/21خراسان رضوی
(تومان)560,000,000

 

1397/4/27تهران
(تومان)607,000,000

 

1397/4/20تهران