(تومان)385,000,000

فول شرکتی با گارانتی ۵ ساله . پلاک شده 

دیروزتهران
(تومان)370,000,000

پلاک شده، فول فول شرکتی با ٥ سال گارانتی 

1396/11/28تهران