توافقی

68,000 کیلومتر

 

1398/11/14تهران
توافقی

40,000 کیلومتر

بدون رنگ و خط و خش و صافکاری بیرنگی و لیسه به شرط کارشناسی سرویس ها سر موعد انجام شدند 

1398/10/3تهران
توافقی

صفر خشک آماده تحویل 

1398/9/27تهران
توافقی

خریدار واقعی تماس بگیرد جهت کسب اطلاعات تماس نگیرید لطفا 

1398/9/25تهران
توافقی

4,500 کیلومتر

فول کامل شرکتی با گارانتی ٥ ساله. سرویسها به تازگی انجام شده. 

1398/9/25تهران