(تومان)100,000,000

260,000 کیلومتر

پایه گاز سوز آلمان با ظرفیت ۲۶ کیلو گاز ۴ مخزن و ۱۳ لیتر بنزین ۴ ایربگ و ظرفیت ۷ نفر اینه و شیشه ها برقی فنی سالم دور رنگ سقف و کاپوت بی رنگ عقب جلو سالم موتور تعویض با تاییدیه راهنمایی و رانندگی و درج در کارت سبز خودرو بدون ایراد بیمه تا برج ۹۸٫۱۰ و تمام تخفیف معاینه فنی بنزین و گاز هردو تا آخر برج ۹۹/۵ ۲ صندلیه عقب با باربند هم موجوده بازدید شهرستان سنندج 

1398/7/4تهران