(تومان)55,000,000

140,000 کیلومتر

لاستیکها نو.سند اول.۱۴ سال برگ معاینه و تخفیف بیمه.بیمه خرداد ۹۸.دفترچه خودرو موجود.روکش صندلی نو فابریک 

1398/2/4تهران
توافقی

181,000 کیلومتر

ماشین خیلی تمیز -دیسک و صفحه تازه تعویض - بیمه ١سال کامل -١١سال تخفیف - یک کف دست گلگیر عقب رنگ 

1398/1/9مازندران