توافقی

تماس ۰۹۱۲۳۱۵۱۶۶۸ 

1397/8/27تهران
(تومان)40,000,000

215,000 کیلومتر

ماشین کم خرج و اصطحلاک تمام خرج ها انجام شده لاستیک نو 100% فقط تماس بگیرید 

1397/8/26تهران
(تومان)44,000,000

115,000 کیلومتر

فنی عالی - صفحه کلاچ و لنتهای ترمز جلو 10 روز قبل عوض شده - تایر ها نو - کم مصرف - اتاق بدون هرگونه سر و صدا 

1397/8/15آذربایجان شرقی
(تومان)330,000,000

33,000 کیلومتر

فول آمپر جدید،بدون رنگ 

1397/8/14تهران