(تومان)150,000,000

34,000 کیلومتر

آمپر جدید داشبورد هم رنگ بسیار مرتب 

1397/3/2تهران
توافقی

150,000 کیلومتر

فیات x19 برتونه، طراحی فراری، ماشین فوق العاده سالم قیمت 95 میلیون 

1397/2/14تهران