(تومان)20,000,000

200,000 کیلومتر

بیمه تاپایان سال تخفیف کامل باتری نو لاستیک جلو نو عقب 60چند لکه رنک دارد تو عکس معلومه بتونست رنگ نشده مثل سپر و درب عقب سه تیکه پلمپ بدون ضربه موتوری سالم ی خورده خرج داره که اونم کم می کنم مثل هیدرولیک و گاز کولرمعاوضه هم می شود 

1397/6/10مازندران