(تومان)44,000,000

115,000 کیلومتر

فنی عالی - صفحه کلاچ و لنتهای ترمز جلو 10 روز قبل عوض شده - تایر ها نو - کم مصرف - اتاق بدون هرگونه سر و صدا 

1397/8/15آذربایجان شرقی