توافقی

100,000 کیلومتر

رنجرور2درب سفید سال1978.تمام لوازم مصرفی و شیلنگهاتعویض شده.رادیاتور نو.کمکها نو.استارت نو.دینام نو .کاربرات در حد نو .پمپ کلاج بالا و پائین نو .کولرروشن . سیستم برق عالی .دفلاک سالم . گیربکس عالی .زیربندی عالی . آماده سفر و جاده 

1396/3/17تهران
توافقی

146,000 کیلومتر

بسیار سالم بازدید= خرید قیمت 10 میلیون 

1396/2/30تهران