توافقی

بدنه عالی کمک ها بسیار عالی ٤عدد لاستیک نو تودوزی نو بیمه تا ٩٧/١١. بدون پوسیدگی خودرو کامل نو شده (موتور گیربکس دیفرانسیل زیروبند)کولر روشن دلکو مگنت 

1397/3/19اصفهان