توافقی

لندرور مدل ٧١ سانتانا چهار دنده فنی کاملا سالم لوک و دف سالم ترمز دیسکی پمپ کلاج پاترولی بیمه تا برج ١١ تخفیف کامل معاینه فنی تا برج ٢ سند و مدارک اماده انتقال 

1398/8/6البرز