توافقی

لندروور ۶۵ تودوزی _ لاستیک _ سیم کشی همگی نو به تازگی عوض شده رنگ درجه ۱ زده شده فنی سالم تمامیه قطعات فابریک بسته شده زیربندی سرویس شده کپسول ال پی جی بیمه ۱ سال تخفیف ۸ سال سند اماده انتقال قیمت ۱۱ میلیون لطفا خریدار واقعی تماس بگیره برای کنجکاوی تماس نگیرید 

1396/8/22اصفهان