توافقی

250,000 کیلومتر

بدون رنگ بدون تصادف دارای دوربین عقب مانیتور نصب شده روکش و کفی نصب شده باربند محکم و زیبا لاستیک در حد نو بیما بدنه ۵ ما بیمه ثالث تعامل با خریدار واقعی 

1398/7/24آذربایجان غربی