(تومان)480,000,000

50,000 کیلومتر

واقعا تمیز کارکرد کم 

1400/11/23تهران
(تومان)550,000,000

58,000 کیلومتر

 

1400/9/18خراسان رضوی