توافقی

110,000 کیلومتر

با سلام بدون رنگ،بیمه تا برج ۶، کارکرد ۱۱۰۰۰۰، تمیز 

1398/2/12تهران
توافقی

18,300 کیلومتر

ماشین تک برگ سند کاملا سالم تمام سرویسها انجام گرفته چون ماشین دوم بودن کارکرد واقعی بدون رنگ بدون ضربه قابل معاوضه با ماشین پایین تر همه چیز فابریک 

1398/2/2کرمانشاه