(تومان)12,300,000

100,000 کیلومتر

بیمه یکسال. 6 سال تخفیف. موتور میتسو بیشی. 4 سیلندر 16 سوپاپ. ایربک دارد. ترمز ای بی اس. فرمان هیدرولیک. 

1396/9/4اصفهان
(تومان)13,500,000

85,000 کیلومتر

فنی بسیار سالم بیمه ۱۰ماه بسیار کم مصرف 

1396/8/5قزوین