(تومان)22,000,000

147,000 کیلومتر

هافی لوبو ، مدل ۹۰ ، بیمه تا اواخر برج ۱۱ ، لاستیک ها خوب ، موتور نیاز به سرویس بازدید محمدیه (زیباشهر) 

1398/8/14قزوین